054-4478232

1/0

1801

נכס מס' -

שתפו:

בראש העין

נמכר

כתובת: 

הנכס:

פרטי הנכס:

1,750,000 ₪

מחיר:

ארנונה:

ועד בית: